เกี่ยวกับเรา

50 ปืที่แล้ว... บริษัท สินไทยบราเดอร์ จำกัด ได้ถือกำเนิดขึ้น จากการเป็นร้านขายอะไหล่เครื่องสีข้าวร้านเล็กๆ ในพระนคร  จากรุ่นสู่รุ่น เราไม่หยุดที่จะพัฒนาสินค้าและยึดมั่นในอุดมการณ์การค้าที่จริงใจต่อลูกค้า มาจนถึงวันนี้ที่เราได้รับความไว้วางใจจากเกษตรกรไทย ให้เป็นผู้นำด้านอะไหล่สำหรับเครื่องสีข้าวขนาดเล็ก 

       เราเข้าใจในอะไหล่ทุกชิ้นสำหรับเครื่องสีข้าวขนาดเล็กและขนาดกลาง สินค้าทุกชิ้นของทางบริษัทผ่านกระบวนการผลิตด้วยวัสดุที่ได้มาตรฐาน และตรวจสอบก่อนออกจำหน่าย จึงทำให้สินค้าของเรามีคุณภาพ  อะไหล่จากโรงงานของเรามีความแข็งแรงเป็นพิเศษ ใช้งานได้นานและทนทาน 

       เพราะเรายึดมั่นในสินค้าที่มีคุณภาพ พร้อมการบริการที่เป็นเลิศ และราคาที่เป็นมิตร นี่คือเหตุผลที่ทำให้เราอยู่คู่เกษตรกรชาวไทยมายาวนานกว่า 50ปี