ยางกลมขัดข้าว

ยางกลมขัดข้าวตราห่านคู่ ลูกยางกลมพร้อมโครงเหล็ก ลูกยางกลมแบบตะแกรง รับประกันคุณภาพทุกลูก