ตุ๊กตากะพร้อ

ตุ๊กตากะพร้อ หรือหูกระต่าย

(1 ชุด ประกอบด้วย แว่นตากะพร้อ, บู๊ช, แหวนกันรุน)